CV

Zion Ivarsson

Utbildning

2009 Design för hållbar utveckling-Malmö högskola

2012-2014 Specialpedagogik, komplicerat lärande-Malmö högskola

2010-2015 Bild och visuellt lärande-Malmö Högskola

Utställningar

2008 Orkanen-Malmö (grupputställning)

2010 Orkanen-Malmö (grupputställning)

2010 Rönnquist & Rönnquist-Malmö (grupputställning)

2010 Ö. Förstadsg.19-Malmö (solo utställning)

2010 Smak & Tanke-Malmö (solo utställning)

2011 Borgen-Malmö (delad utställning med annan konstnär)

2014 No White Walls 43-Malmö, (grupputställning)

2016 Wideröra-Svalöv (grupputställning)

Samarbete/Kunder

Lilla Edets kommun

Öland Roots festival

Space of love, festival

Mossagården