Zion Ivarsson

Jag är bild och visuell lärare som arbetar med kreativa processer inom skapande och måleri. Jag har väglett och guidat små och stora grupper, barn och äldre i olika konstellationer inom kreativa processer och fritt skapande. Jag bor i Svenshögen och är verksam som lärare i kommunen.

Mina workshops och kurser har olika innehåll men alltid fokus på att utveckla vår kreativa skapande sida, som vi alla har inom oss. Jag anser att skapandet är ett grundläggande mänskligt behov som vi alla behöver för att utvecklas. Du behöver inga förkunskaper för att delta på mina workshops och kurser.

Workshop/Kurser


Cirklar erbjuder kurser, workshops och retreats inom Yoga och frigörande måleri. Vi lägger alltid upp kommande workshops och kurser under fliken Hem, kommande events.

Här kan du läsa om hur en workshop och en kurs inom frigörande måleri  kan se ut. Här lägger vi också upp bilder från olika events.

Frigörande måleri

Zion Ivarsson

Du behöver inga förkunskaper för att delta i mina workshops/kurser. Kanske sitter du och tecknar lite hemma ibland eller gör så kallat telefonklotter. Kanske tyckte du det var kul att ha bild i skolan någon gång i ditt liv. Kanske du alltid har haft en önskan om att få måla och utrycka din skapande sida. Eller så är du van vid att måla kanske till och med konstnär. Alla kan vara med oavsett vad vi har med oss för erfarenheter.

Workshopar som är under en dag fokuserar vi på att komma igång att måla, att kunna skapa utan hämningar och krav på att resultatet ska bli "bra". Ett krokigt streck är alltid mer intressant än ett rakt streck. Jag ser till att du kommer in i ett flow där skapandet går av sig själv, att vara i ett flow när man målar är ett fantastiskt tillstånd.  

 Vi använder oss av akrylfärg, oljepastell, akvarellfärg, blyerts och kol. Vi lär oss grunderna i dessa färgers egenskaper. Vi lär oss att utforska och experimentera med olika verktyg så som målarkniv, penslar, svampar och rollers. Ibland sammarbetar jag även med musiker, då följer man rhythmen när man målar, detta underlättar för att komma in i ett flow.

Kurser i frigörande måleri är mer ingående, du får lära dig mer om färglära, motivlära, bildkomposition och får testa många olika tekniker och redskap. Det viktiga är att du får fram de inre bilderna och känslorna du har. Att gestalta de bilderna du har inom dig är ett sätt bearbeta det du går och bär på.  

I kurserna så har jag med element som färgmeditation där vi går igenom de olika chakrans färger som finns i oss och arbetar med dem. Hur man får flöde i sitt skapande utan att begränsa sig. Hur man kan bearbeta olika processer inom sig  genom att visualisera och gestalta dem. Du får lära dig de olika färgernas betydelse och vilken egenskap de har. Vilken färg som är viktig för dig just nu. Du får lära dig symbol språk från olika kulturer och den vishet dem förmedlar.

Varmt välkommen att delta på kurs eller workshop.

Blessings

Zion Ivarsson