Canelle Chinmayi

Jag undervisar i Satyanandayoga. Satyanadayogan har sina rötter i Indien och tillhör vad man brukar kalla den klassiska yogan. Klassisk yoga innefattar:

Hatha Yoga - Hatha yogan inriktar sig på kroppen och dess energiflöden. När vi gör asanas (kroppspositioner) eller pranayama (andningsövningar) balanseras kroppens energier och på så sätt också vårt sinne.

Jnana Yoga - Jnana eller Gyana betyder kunskap. Intuitiv kunskap eller insikt. Jnana yoga kan innebära iakttagandet, analyserandet och ifrågasättandet av dig själv och dina handlingar eller ditt varande.

Bhakti Yoga - Bhakti yoga ger en möjlighet till utvecklandet av det känslomässiga livet. Det är den yoga som väcker kärlek, medkänsla och hängivenhet inom oss.

Karma Yoga - Karma är relaterat till våra handlingar. Karma yoga handlar om att vara närvarande i de handlingar vi utför i livet. Det innebär ett osjälviskt tjänande och meditation i handling.

Raja Yoga - Raja yoga inriktar sig på hanterandet av sinnet. Mental träning. Attityder, koncentration och meditation.

Eftersom att vi alla handlar, har en kropp, ett sinne, intuition och känslor är detta de yogavägar man inom Satyanandayoga har valt att lyfta fram. Under en Satyanandayogaklass koncentrerar man sig dock i regel på Hatha och Raja yoga.

En typisk Satyanandayogaklass ser ut så här:
Asanas - fysiska övningar
Pranayama - andningsövningar
Yoga Nidra - djupavslappning
Meditation

Var och en praktiserar yoga helt utifrån individuella förutsättningar och motiv. Om du ger yogan tid och utrymme kommer du märka vad yogan är för dig och hur du vill använda den i ditt liv. Yoga kan vara olika saker för olika människor.

Du behöver inte vara vig för att göra yoga. Du behöver inte vara "i form" heller, yoga och fysisk träning är inte samma sak. Det du gör gör du utifrån dina förutsättningar. Processen har sin början i acceptans och närvaro.

Kurserna i yoga hålls i Stenungsund på onsdagkvällar kl 18.00 och är oftast på mellan 6-8 tillfällen.