Yoga

Vi erbjuder kurser i klassisk yoga och meditation som följer ett holistiskt sätt att lära ut yoga enligt Satyananda Yogas principer.

Grundkurs

På en grundkurs praktiseras enkla övningar som stärker kroppen och ökar rörligheten. Ett stort fokus läggs på medveten närvaro och avslappning vilket bl.a. bidrar till större kroppskännedom och mer utrymme för återhämtning, positivitet och kreativitet i vardagen. 

Under kursen praktiseras asana (kroppspositioner), pranayama (andningsövningar) och Yoga Nidra (djupavslappning). 

Grundkursen är för dig som aldrig tidigare praktiserat yoga eller för dig som vill börja yoga igen efter ett längre uppehåll. Om du vill ha en bra och stabil grund i yoga kan du med fördel gå en grundkurs flera gånger.


Fortsättningskurs

Under fortsättningskursen praktiseras också asana, pranayama och Yoga Nidra men teknikerna utvecklas och fördjupas. De fysiska övningarna vi gör stärker och mjukar upp kroppen. De påverkar nerv-, matsmältnings- och hormonsystemen på en djupare nivå och djupt liggande spänningar kan frigöras.

Fortsättningskursen är för dig som gått minst en grundkurs eller har liknande förkunskaper.Temakurser

Under en temakurs läggs fokus på en viss teknik eller på någon del av den yogiska filosofin. Det kan t.ex. vara en pranayamateknik (andningsteknik), en meditationsteknik, en viss sekvens av asanas eller yogiska förhållningssätt. Upplägget är detsamma som i grund- och fortsättningskurserna där grundstrukturen är asana, pranayama och Yoga Nidra

En temakurs är för dig som vill fördjupa dig lite mer i yoga och du bör ha gått minst en grundkurs eller ha liknande förkunskaper. 

Om du väljer att gå en yogakurs hos oss kan du betala med ditt friskvårdsbidrag.

SATYANANDA YOGA

Satyananda Yoga inkluderar ett brett spektrum av olika yogasystem som kan praktiseras av alla, oavsett bakgrund, ålder och fysiska förutsättningar. Genom ett förhållningssätt som inbegriper medvetenhet om alla aspekter av vårt varande hjälper Satyananda Yoga utövaren att utveckla hälsa, sinnesfrid, inspiration och livsglädje.

Satyananda Yoga är en tradition som har sina rötter i klassisk, traditionell yoga, där man lär ut de ursprungliga teknikerna så som de vuxit fram och använts i Indien under flera tusen år. 

Satyananda Yoga inkluderar alla de fem traditionella yogaformerna som var och en ger möjlighet till ett ökat medvetande och andlig mognad: 

Hatha Yoga - Hatha yogan inriktar sig på kroppen och dess energiflöden. När vi gör asanas (kroppspositioner) eller pranayama (andningsövningar) balanseras kroppens energier och på så sätt också vårt sinne.

Raja Yoga - Raja yoga inriktar sig på hanterandet av sinnet. Mental träning. Attityder, koncentration och meditation. 

Bhakti Yoga - Bhakti yoga ger en möjlighet till utvecklandet av det känslomässiga livet. Det är den yoga som väcker kärlek, medkänsla och hängivenhet inom oss.

Karma Yoga - Karma är relaterat till våra handlingar. Karma yoga handlar om att vara närvarande i de handlingar vi utför i livet. Det innebär ett osjälviskt tjänande och meditation i handling.

Jnana Yoga - Jnana eller Gyana betyder kunskap. Intuitiv kunskap eller insikt. Jnana yoga kan innebära iakttagandet, analyserandet och ifrågasättandet av dig själv och dina handlingar eller ditt varande.

Inom den klassiska yogan anser man att flera olika yogavägar bör integreras för att hela människan ska få möjlighet att utvecklas. En människa har har en kropp, ett sinne, intuition, känslor och förmågan att handla. Genom att praktisera övningar från de olika yogavägarna skapas förutsättning för utveckling som leder till hälsa, harmoni och välbefinnande.


Satyananda Yoga lägger stor vikt vid att utveckla närvaro och att acceptera sig själv som man är just nu - sin kropp, sina tankar och känslor. Att acceptera sig själv som man är, är en viktig tantrisk princip, en förutsättning för möjligheten att förändras. Förändring, i den mån den behövs, inträffar sedan som en naturlig konsekvens av ett regelbundet utövande av yoga och meditation.

Medvetenhet är ett centralt begrepp inom yoga. Att vara medveten innebär att vara ständigt närvarande i nuet - att vara uppmärksam. Med uppmärksamhetens hjälp upptäcker man spänningar och blockeringar av såväl fysisk som mental och emotionell natur. Man lär sig också att lösa upp dessa från grunden.

Avslappning är en viktig aspekt i alla slag av yogaövningar, men inom Satyananda Yoga undervisas också i en särskild metod för systematisk avslappning på alla nivåer - Yoga Nidra.


Var och en praktiserar yoga helt utifrån individuella förutsättningar och motiv. Om du ger yogan tid och utrymme kommer du märka vad yogan är för dig och hur du vill använda den i ditt liv. Du behöver inte vara vig eller ha en tränad kropp för att göra yoga. Det du gör gör du utifrån dina förutsättningar. Processen har sin början i acceptans och närvaro.


Canelle Chinmayi Joachim

Jag har tillsammans med min man Zion startat Cirklars verksamhet och jag undervisar i Satyananda Yoga. Den kunskap jag har om yoga har jag med mig från en tid på Sivananda ashram i Kerala, Indien, från Satyananda Yoga Ashram i Bollnäs, Sverige och från Bihar School of Yoga i Munger, Indien. 

Yoga är centralt i mitt liv och jag deltar regelbundet i fördjupningskurser i Sverige och utomlands.